โปรโมชั่น emmas

เงื่อนไขการใช้คูปอง

  • คูปองไม่สามารถถอน เปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถทอนส่วนต่างเป็นเงินสด กรณีซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่าของคูปอง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า